torsdag den 6. juni 2024 12.00

Se byggeriet af Danfoss House

Over 2 års byggeri vist på 2 minutter

Danfoss House

Danfoss House

Maria Tuxen Hedegaard

Byggeriet af Danfoss House er blevet fotograferet fra start til slut

Fakta om Byens Havn

Danfoss House er en af de sidste brikker i virkeliggørelsen af den amerikanske arkitekt Frank Gehrys vision for Sønderborg Havn. Havnen har med Bitten & Mads Clausens Fond som væsentlig drivkraft forvandlet sig fra industrihavn til en dynamisk og klimavenlig del af byen i henhold til en masterplan, som Gehry præsenterede i 2006.

Fra første spadestik i december 2021, til afslutningen af udenomsarealerne i foråret 2024, er der dagligt blevet taget billeder af Danfoss House som er bygget mellem Seniorbofællesskabet og Videnshuset i Byens Havn, Sønderborg.

Det er blevet samlet til en såkaldt "timelaps" film, hvor billeder fra de forskellige stadier i byggeprocessen er klippet sammen for at vise udviklingen over tid og gennem de forskellige årstider. 

Se filmen her:

Danfoss House er opført i fire etager, og rummer 14 lejligheder samt en gæstelejlighed for udstationerede Danfoss medarbejdere. Det er bygget af Bitten & Mads Clausens Fond og lejes ud til Danfoss. 

Med byggeriet af Danfoss House har det været Fondens fokus at efterprøve mulighederne for at etablerer et af verdens mest bæredygtige boligbyggerier, med brug af gængse byggematerialer og allerede udviklede teknologier til energieffektivitet.

Danfoss House sætter derfor en helt ny standard for bæredygtige beboelsesejendomme, og er samtidig et test- og demonstrationscenter for Danfoss’ energibesparende løsninger.

For at få bevis for de høje standarder har det fra byggeriets start været en ambition at opnå platin-certificering, hvilket er blandt de højeste bæredygtighedscertificeringer inden for den globalt anerkendte DGNB-standard.

Fakta om DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) er det tyske råd for bæredygtigt byggeri. I Danmark står Green Building Council for at certificere bæredygtigt byggeri og uddanne konsulenter og auditorer i standarden. DGNB udmærker sig ved både at fremme innovation og være fremtidssikret. DGNBs vurderinger af byggerier er en 360 graders analyse, der inkluderer parametre med fokus på planlægningsprocessen omkring byggeriet, herunder blandt andet brugerinddragelse og fokus på byggepladsen. Platin-certificering er den højeste certificering i DGNBs system.

I DGNBs vurdering måler man et byggeri på fem faktorer; miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet og proceskvalitet. Kun 12 boligbyggerier i verden havde ved påbegyndelsen af Danfoss House opnået DGNB platin-certificering.  

Ved at sigte efter høj miljømæssig kvalitet støtter Danfoss House op om planerne for ProjectZero, hvis målsætning er at reducere Sønderborg-områdets CO2-udledning til nul i 2029. Det gør ProjectZero ved at omstille energisystemet og samtidig skabe nye kompetencer og grønne jobs. Udgangspunktet for nullet i 2029 er en reduktion på knap 700.000 ton CO2-udledning i 2007, svarende til ca. 9,2 ton CO2 per indbygger.

Den sociale kvalitet i Danfoss House er bl.a. opnået gennem en arkitektonisk plan, der sætter mennesket i centrum og fremmer socialt samvær og ligeværd. Danfoss House tegnet af arkitekt Per Fischer fra Reiulf Ramstad Architects og opført af Daugaard Petersen.