Dataetik

Den lovpligtige redegørelse for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99d, findes nedenfor.