Bestyrelsen

Bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond består af ni medlemmer: Tre medlemmer valgt blandt efterkommere af Mads og Bitten Clausen, tre eksterne medlemmer og tre medarbejdervalgte medlemmer.

Ved besættelse af bestyrelsesposter tilstræbes en bredde mellem medlemmernes kvalifikationer, således at bestyrelsen samlet set indeholder de nødvendige kompetencer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på to år og genudpegning kan finde sted. Bestyrelsen supplerer sig selv. Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 70 år.

Bestyrelsesmedlemmer

Ordinære møder

Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året. På de ordinære møder træffer bestyrelsen afgørelse i alle uddelingssager og andre spørgsmål af betydning for fonden. 

Det er bestyrelsens ansvar, at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og langsigtede interesser.

Bestyrelsen skal forholde sig til anbefalingerne for God Fondsledelse, som der kan læses mere om ved at følge dette link.

Direktion