Anbefalinger for god fondsledelse

Den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77A, findes nedenfor.