Organisation

Bitten & Mads Clausens Fond har et tostrenget ledelsessystem med en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen godkender den overordnede retning for fondens udvikling i form af strategier og målsætninger.

Direktionen udvikler strategien, og varetager den daglige ledelse af fonden, samt eksekvering af strategien.

Bitten & Mads Clausens Fond har opdelt sine aktiviteter i fem områder: Ejerskabet af Danfoss, Governance, Ejerskab af driftsaktiviteter, Formue-forvaltning, Projekter og uddelinger.

Bestyrelsen
Bitten & Mads Clausens Fond ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, som mødes 4-5 gange om året. På de ordinære møder træffer bestyrelsen afgørelse i alle uddelingssager og andre spørgsmål af betydning for fonden.

Bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond består af ni medlemmer, og er sammensat af dels efterkommere efter Bitten og Mads Clausen, dels eksterne medlemmer og dels medarbejderrepræsentanter

Det er bestyrelsens ansvar at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og langsigtede interesser. Fondsbestyrelsen har fastlagt rammerne for arbejdet i en forretningsorden. Forretningsordnen beskriver blandt andet retningslinjerne for bestyrelsens arbejde, dens forhold til direktionen og fondens organisation, oprettelse og regulering af fondens komitéer, forhold til offentligheden, med videre.

På fire-fem årlige ordinære møder træffer bestyrelsen afgørelse i alle uddelingssager og andre spørgsmål af betydning for fonden. 

Bestyrelsen for Bitten & Mads Clausens Fond har nedsat to komiteer. Investeringskomiteen har til opgave at etablere og vedligeholde en strategi for fondens kapitalforvaltning. Projekt- og Uddelingskomiteen varetager behandling og prioritering af projekter og støtte til almennyttige formål.

Bestyrelsen