Fonden

Fondens stiftelse

Bitten & Mads Clausens Fond blev stiftet i 1971 af Bitten Clausen, enke efter Mads Clausen. Stiftelsen skete ud fra et ønske om at sikre Danfoss for fremtiden. I forbindelse med stiftelsen overdrog Bitten Clausen 50% af aktiekapitalen i Danfoss A/S til fonden, og fastlagde en fundats for dens virke.

Fondens hovedformål

Fondens hovedformål er at styrke Danfoss, således at virksomheden sikres en økonomisk sund og konkurrencedygtig udvikling. Dette forvaltes via fondens besiddelse af aktier i Danfoss A/S. Derudover bruger fonden sin indflydelse som aktionær i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer i Danfoss. Endelig skal fonden arbejde for at bevare og styrke beskæftigelsen i Sønderjylland. 

Fondens uddelinger

Såfremt fondens hovedformål er opnået, kan fonden vælge at støtte Danfoss A/S indirekte ved initiativer indenfor tre uddelingsspor: Forskning og Uddannelse, Nærområder og lokalsamfund, samt Bæredygtighed. Da fonden ikke kan ansøges, udvælger fondens bestyrelse selv de initiativer, den ønsker at støtte. 

 "Man må have et mål, uanset hvor stort eller småt det måtte være!"

Bitten Clausen

Fondens Fundats

Fonden repræsenterer Bittens ansvarsfølelse for Danfoss, virksomhedens medarbejdere og lokalområdet.

Forskning & uddannelse

Støtte til danske og globale projekter, som kan være medvirkende til at drive teknologisk forskning og udvikling, samt fremme udvikling af arbejdskraft med relevans for Danfoss.

Nærområder & lokalsamfund

Støtte til forbedring af de lokale samfund, nærområder og regional udvikling omkring udvalgte Danfoss lokationer, med henblik på at skabe et attraktivt og dynamisk nærområde.

Bæredygtighed

Støtte til projekter indenfor vedvarende energi og energieffektivitet, der gavner Danfoss' vision om at fremme bæredygtig adfærd og løsninger.

Ved at stifte Bitten & Mads Clausens Fond, sikrede Bitten at familiens ånd og vision for Danfoss videreføres, også i fremtiden.

Med rødder i fortiden

 

Med rødder i fortiden