mandag den 3. oktober 2016 09.08

Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot

Bitten & Mads Clausens Fond støtter et tværgående projekt i Gråsten

Slotshaven idag

Slotshaven idag

Gråsten Slot

Slots- og Kulturstyrelsen, Kongehuset og Sønderborg Kommune samarbejder med lokale foreninger om et udviklingsprojekt for Gråsten Slot, som har opnået støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond.

Projektet går ud på at udbygge slotshaven, så den fremstår som et tværgående projekt, hvis primære mål er at åbne køkkenhaven som turistattraktion, og samtidig gøre den til et aktiv for lokalsamfundet året rundt. I gartnerbygningen, der i dag fungerer som driftsbygning, indrettes havebutik med café. Det bliver nyt besøgscenter for havens publikum. Her sælges og serveres køkkenhavens egenproduktion af f.eks. planter, frugter og urter samt præparerede produkter - også med udspring i haven - f.eks. æbletærte, æblecider, urtesnaps, pileflet, kvædegele, mv.

Samtidig skal projektet skabe et sted for beskæftigelsesindsatsen indenfor det socialpsykiatriske område. Som en del af projektet etableres derfor fælles mandskabsfaciliteter i et nyt ”paradehus”, hvor medarbejderne fra et af kommunens socialpsykiatriske tilbud kan fungerer side om side med styrelsens medarbejdere. Frivillige foreninger inviteres til at være med, og derved inddrage det lokale foreningsliv i aktiviteterne i slotshaven. Den sidste bærende søjle i projektet bliver relationen til skoleprogrammet House of Health, som er et folkeskoleinitiativ der skal  fremme elevernes naturfaglige kompetencer.

Bestyrelsen for Bitten og Mads Clausens Fond har støttet projektet, til etablering af et besøgscenteret og et nyt ”paradehus”.

Der kan læses mere om Gråsten slot på deres hjemmeside, ved at følge nedenstående link.  

Gråsten Slot