onsdag den 6. april 2022 16.00

Bestyrelsen har konstitueret sig

Ny formand er Per Egebæk Have

Per Egebæk Have er ny formand for bestyrelsen

Per Egebæk Have er ny formand for bestyrelsen

Danfoss A/S

I forbindelse med årsmødet i Bitten og Mads Clausens Fond onsdag den 6. april 2022, konstituerede bestyrelsen sig som forventet med Per Egebæk Have som ny fondsformand.

Per Egebæk Have har siden 2009 været administrerende direktør i Bitten & Mads Clausens Fond. En stilling han skiftede til fra Danfoss A/S, hvor han fra 2003 var finansdirektør. De første år varetog Per Egebæk Have jobbet som direktør i Fonden ved siden af arbejdet som finansdirektør i Danfoss A/S, men siden 2013 har han været administrerende direktør i Fonden på fuld tid.

Per Egebæk Haves efterfølger som fondsdirektør i Bitten & Mads Clausens Fond bliver Lars Tveen, der har en lang og bred ledelseserfaring fra flere forskellige stillinger i Danfoss A/S. Blandt andet som President for Danfoss Heating, og ledende stillinger som President for Danfoss District Energy og som Senior Vice President for Danfoss Fjernvarme. Lars Tveen er medlem af koncernledelsen, og i 2021 blev Lars Tveen udnævnt til President for Danfoss’ regioner.

Lars Tveen tiltræder som fondsdirektør i dag den 6. april 2022.

I forbindelse med årsmødet er Jens Bjerg Sørensen udtrådt af Fondens bestyrelse, mens Mads-Peter Clausen er indtrådt som nyt medlem.

Læs mere om Fondens organisation ved at følge dette link:

Bestyrelsen