Bestyrelsen

Bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond består af ni medlemmer: Tre medlemmer valgt blandt efterkommere af Mads og Bitten Clausen, tre eksterne medlemmer og tre medarbejdervalgte medlemmer.

Ved besættelse af bestyrelsesposter tilstræbes en bredde mellem medlemmernes kvalifikationer, således at bestyrelsen samlet set indeholder de nødvendige kompetencer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på to år og genudpegning kan finde sted. Bestyrelsen supplerer sig selv. Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 70 år.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Per Egebæk Have

  Formand for bestyrelsen

  (B-medlem)

  Tiltrådt
  2022

  Født
  1957

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Ledelseserfaring indenfor familieejerskaber og fonde
  Erfaring med bestyrelsesarbejde i såvel koncernstrukturer som fonde
  Ekspertise indenfor økonomi, finansiering og kapitalforvaltning/investeringsaktiver

   

   

  Read more

  Bestyrelseshverv
  Formand
  LINAK Fonden
  Nordic Compound Invest A/S

  Næstformand
  Færchfonden
  Schackenborg Fonden

  Bestyrelsesmedlem
  Alsik A/S
  LINAK A/S
  LINAK Holding A/S
  Realdania
  Sønderborg Lufthavn A/S
  Kata Fonden
  ProjectZero Fonden
  Odense Robotics Startup Fond
  Nordborg Feriepark Holding A/S
  Nordborg Resort Ejendomme A/S
  Nordborg Resort A/S
  Nordic Compound Management A/S
  Schackenborg Landbrug A/S
  CIE Ejendomsselskab P/S
  PFA-BMC Seniorboliger P/S

  Øvrige Ledelseshverv
  Medlem af repræsentantskabet i Sydbank A/S
  Medlem af repræsentantskabet i Realdania

 • Marianne Philip

  Næstformand for bestyrelsen

  (B-medlem)

  Tiltrådt
  2014

  Født
  1957

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring med erhvervsjuridiske forhold, herunder selskabsretlige og fondsretlige emner, finansielle- og kapitalmarkedsforhold samt corporate governance.
  Erfaring med ledelse og arbejde i bestyrelser

  Read more

  Stilling
  Advokat, Partner i Kromann Reumert siden 1987
  Formand for Komitéen for God Fondsledelse
  Adj. Professor, CBS

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Gerda & Victor B Strands Fond (Toms Gruppens Fond)
  Bioinnovation Institute Fonden og Bill Holdings A/S og Deep Tech Lab A/S
  Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S
  Nordea Invest, Nordea Invest Bolig, Nordea Invest Engros, Nordea Invest Kommune
  Copenhagen Capacity Fonden
  Axcel Fonden
  Ferdinand Andersens Familielegat
  Ingrid Zachariaes Fond

  Næstformand
  LIFE Fonden og LIFE A/S
  Nordea Funds OY

  Bestyrelsesmedlem
  Brenntag Nordic A/S
  Kirsten og Peter Bangs Fond
  Axcelfuture
  Aktieselskabet af 1. januar 1987

  Øvrige ledelseshverv
  Formand for Nordea Funds OY's Corporate Governance Commitee

 • Mads Clausen

  Medlem af bestyrelsen

  (A-medlem)

  Tiltrådt
  2015

  Født
  1984

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring indenfor teknologiudvikling, kommercialisering af ny teknologi, finansiering, M&A samt virksomhedsledelse. 

  Read more

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Vandstrom INC
  MC2 Therapeutics A/S

  Bestyrelsesmedlem
  Danfoss A/S

  Ejerandele i Fondens dattervirksomheder
  Ejer aktier i Danfoss A/S

 • Jens Martin Skibsted

  Medlem af bestyrelsen

  (A-medlem)

  Tiltrådt
  2012

  Født
  1970

  Bosiddende
  Hovedstadsområdet, Danmark

  Særlige kompetencer
  Brand Building, Entrepreneurship, Design Innovation

  Read more

  Stilling
  Global Partner, VP, Manyone A/S

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Skibsted Industrial Design

  Bestyrelsesmedlem
  Manyone A/S

  Ejerandele i Fondens dattervirksomheder
  Ejer aktier i Danfoss A/S

 • Mads-Peter Clausen

  Medlem af bestyrelsen

  (A-medlem)

  Tiltrådt
  2022

  Født
  1976

  Bosiddende
  Århus, Danmark

  Særlige kompetencer:
  International erfaring fra ledende ledelsesstillinger og stærke strategiske, organisatoriske og kommunikative kompetencer.
  Stort kendskab til virksomhedsadministration, teknik og bestyrelsesarbejde

   

   

  Read more

  Bestyrelseshverv:
  Formand
  miniBOOSTER A/S, Danmark

  Bestyrelsesmedlem
  Danfoss A/S

  Ejerandele i Fondens dattervirksomheder
  Ejer aktier i Danfoss A/S

   

 • Jens Peter Toft

  Medlem af bestyrelsen

  (B-medlem)

  Tiltrådt
  2009

  Født
  1954

  Bosiddende
  Birkerød, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring med generel ledelses- og bestyrelsesarbejde
  Ekspertise indenfor finansiering og M&A.

   

   

  Read more

  Stilling
  Direktør, Selskabet af 11. december 2008 ApS

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Fonden af 4. December 2001
  MipSalusHolding ApS
  MipSalus ApS

  Næstformand
  M. Goldschmidt Holding A/S
  M. Goldschmidt Ejendomme A/S
  M. Goldschmidt Capital A/S
  Atlas Ejendomme A/S
  MGE Frederiksbro II P/S
  MGE Frederiksbro II Holding A/S 

  Bestyrelsesmedlem
  Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond
  Enid Ingemanns Fond
  Fondet for Dansk Norsk Samarbejde
  Dansk Vækstkapital II K/S
  Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS
  Selskabet af 11. december ApS
  Ragna Lemkow f. Kongsteds Familielegat

  Øvrige ledelseshverv
  Medlem af Investeringskomitéen GRO Capital I
  Medlem af investeringskomitéen Dansk Vækstkapital III

 • Poul Erik Antonisen

  Medarbejdervalgt medlem

  Tiltrådt
  2022

  Født
  1968

  Bosiddende

  Nordborg, Danmark

  Read more

  Stilling
  Arbejdsmiljørepræsentant i Danfoss Power Solutions

  Bestyrelsesmedlem
  Danfoss Power Solutions ApS (medarbejdervalgt)
  Nordals Boldklub

 • Malene Rudebeck Olsen

  Medarbejdervalgt medlem

  Tiltrådt
  2018

  Født
  1982

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

  Read more

  Stilling
  Project Manager

  Bestyrelseshverv
  Næstformand
  Ingeniørgruppen på Danfoss

  Bestyrelsesmedlem
  Danfoss Power Electronics A/S (medarbejdervalgt)

 • Morten Hansen

  Medarbejdervalgt medlem

  Tiltrådt
  2018

  Født
  1978

  Bosiddende
  Nordborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Repræsentant for medarbejdere i Danfoss

  Read more

  Stilling
  Fondssekretær i Danfoss Medarbejderfond

Direktion

 • Lars Tveen

  Administrerende direktør

  Tiltrådt
  2022

  Født
  1963

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

  Read more

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Project Zero Fonden
  Sønderborg Lufthavn A/S
  Fonden GOTO Sønderborg
  Alsik A/S

  Bestyrelsesmedlem
  MCH A/S
  Fonden Universe Science Park
  Foreningen AlsFynForbindelsen
  CIE Ejendomsselskab P/S