/media/2rsj2cu2/sdu-alsion-efterar.jpg?width=1280&height=720&rnd=133465092823870000

Center for Industriel Elektronik, SDU Sønderborg

Bitten & Mads Clausens Fond har sammen med Linak støttet byggeriet af et center, der skal uddanne fremtidens elektronikingeniører.

Bitten & Mads Clausens Fond har investeret i de fysiske rammer til nye forskningsfaciliteter og ingeniøruddannelser i Sønderborg. Sammen med Linak har fonden stået bag en ekstra bygning ved Alsion, som skal rumme et Center for Industriel Elektronik (CIE). 

Se en timelaps film af byggeriet af CIE her. 

 

Centret og de ingeniøruddannelser det vil rumme, er opstået i et unikt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i Region Syddanmark.  Syddansk Universitet har sammen med Danfoss, Linak, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune investerer hver 35 mio. – i alt 175 mio. kr. – til at etablere det nye CIE.

Centret indeholde forsknings-, innovations- og testfaciliteter på internationalt topniveau og danner basis for helt nye ingeniøruddannelser på elektronikområdet på både civilingeniør- og diplomingeniørniveau.

Til CIE er tilknyttet en internationalt anerkendt forskergruppe, som samarbejder med industrien om at finde nye løsninger indenfor energieffektivisering. Aktiviteterne i Center for Industriel Elektronik handler om at udvikle nye produkter og løsninger, som både kan styrke de eksisterende virksomheder og skabe grundlag for nye. Dermed løftes konkurrencekraften i hele regionen, og manglen på kvalificeret arbejdskraft løses lokalt.

I Sønderborgområdet bliver der brug for at ansætte knap 1400 akademikere inden 2020. Men da det vurderes, at det med den nuværende udvikling kun er muligt at skaffe 600, vil der derfor komme til at mangle 800 akademikere. Og det er især ingeniører inden for elektronik, mekatronik og it.

Region Syddanmark er begunstiget med meget stærke virksomheder inden for energieffektive teknologier. Eksport inden for de teknologier løber op i ca. 34 mia. kr. årligt, og er en sværvægter i klassen af danske eksporterhverv. Vækstpotentialet inden for energieffektive teknologier er stort: 80 pct. af virksomhederne forventer øget omsætning de kommende år, og 58 pct. forventer flere ansatte.

Danfoss og LINAK er nogle af landets største eksportører på området. Gennem Center for Industriel Elektronik får de to virksomheder og andre lokale aktører direkte adgang til både den talentmasse og viden, som CIE vil fostre. Hele projektet er således "Til gavn for Danfoss", som er formålsparagraffen i fondens fundats.

Center for Industriel Elektronik er kommet godt fra start, og havde ved indvielsen i oktober 2019 allerede 50 studerende. I den første fase på fire år forventes det, at 110 personer er påbegyndt eller har afsluttet uddannelsen som ingeniør inden for elektronikområdet.