/media/llqmhw2s/big-zero-fan-16x9.jpg?width=1280&height=720&rnd=133465092673870000

ProjectZero

ProjectZero fokuserer på at omstille Sønderborg-området til et CO2-neutralt vækstområde

Partnerskaber

Resultaterne i projektet skabes i form af lokal handlekraft og forretningsorienterede løsninger. Det er netop i kraft af stærke partnerskaber, lokal involvering og international tiltrækningskraft, at ProjectZero realisere visionen for området.

ProjectZero fokuserer på at omstille Sønderborg-området til et CO2-neutralt vækstområde, og at skabe økonomisk vækst og grønne jobs i relation til omstillingen.

Med en vision om at sætte et grønt fingeraftryk på den globale udvikling er det målet, at gøre Sønderborg-området 100 % CO2-neutralt inden 2029. Hvor 43% forventes af findes igennem energieffektivisering, skal de resterende komme fra vedvarende energikilder baseret på områdets egne ressourcer. Midlet hertil er blandt andet, at sætte fokus på emner såsom læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, nye boligkoncepter og erhvervsudvikling.


Det er ambitionen at området skal have reduceret CO2 udledningen med 25% i 2015 og med 50% i 2020. Med en realiseret reduktion på 23% i ultimo 2013 i forhold til udgangspunktet i 2007, har projektet allerede sat sine tydlige spor. Det er især den grønne omstilling af områdets fjernvarmeanlæg, der har bidraget til denne reduktion.

Fokus for ProjectZero

Kun i kraft af samarbejde, partnerskaber og involvering kan vi skabe resultater. ProjectZero tiltrækker, tester og markedsmodner energi- og klimaprojekter og skaber dermed skalérbare energi- og klimaløsninger, CO2-reduktion, vækst og grønne jobs.


BMC Fonden støtter løbende ProjectZero projektet i Sønderborg. ProjectZero er i fuld gang med at realisere visionen lokalt i Sønderborg-området i kraft af partnerskaber, lokal involvering og international tiltrækningskraft. Og samtidig udbredes resultaterne gennem national og international branding og samarbejde.

ProjectZero