/media/tpwf4h1u/to-piger-i-regntoej.jpg?width=1280&height=720&rnd=133465093107730000

Kata Fonden

Kata Fonden blev etableret i 2006, og driver lærings og innovationsorienterede projekter.

Kata Fonden er en almennyttig fond, der blev etableret i 2006. Det er en internationalt orienteret forsknings- og udviklingsenhed, der udvikler og driver lærings- og innovationsorienterede projekter.

I samarbejde med en række førende internationale forskere gennemfører Kata Fonden projekter, som giver Danmark ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation. Der er særlig opmærksomhed på, at den nye viden der genereres, bliver omsat til praksis, således at den bliver værdifuld for samfundet.

”Kata Fonden har i 2015 modtaget 17 mio. kr. fra Bitten & Mads Clausens Fond, til et projekt der over fem år skal støtte et Science Skole initiativ, hvor projektbaseret læring er omdrejningspunktet”

Praktikerne er i fokus

Kata Fondens projekter tager altid udgangspunkt i praktikernes behov, ligesom fonden har vægt på både forskning, udvikling og formidling. Til at varetage disse aspekter i projekterne har Kata Fonden et tværfagligt team af specialister, der inkluderer både lærere, forskere og innovationseksperter med en lang erhvervskarriere bag sig, der også repræsenterer aftagerne af projekterne.

Kata Fonden har igennem sit arbejde og sine projekter fokus på at udvikle fundamentet under børns læring, således at dette bliver så stærkt som muligt. Tager vi for eksempel skolesystemet, så ser Fonden nærmere på børnenes trivsel, fællesskabet i skolen, børnenes motivation, deres mulighed for at være kreative, deres lyst og evne til at omsætte viden til handling, og deres evne til at bruge deres viden i forskellige sammenhænge. Fonden fokuserer således på den viden og de kompetencer, der er afgørende for individet i det globale videnssamfund.

Kata Fonden fremmer også innovation og læring hos de virksomheder, der skal aftage de unge fra det danske uddannelsessystem. Dette sker særligt gennem initiativer for mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Hvad skal der for eksempel til for, at sådanne virksomheder kan højne deres udbytte af investeringer i innovation?

Bitten & Mads Clausens Fond har, sammen med andre private fonde samt Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet, bidraget til gennemførelsen af Kata Fondens projekter.

Læs mere om Kata Fonden, deres projekter og kontaktoplysninger på Kata Fondens website.

Katafonden.dk