/media/rztb5lrc/sdu-set-fra-alsik-point-of-view.jpg?width=1280&height=720&rnd=133465092748870000

Center for Industriel Mekanik

Bitten & Mads Clausens Fond står bag etableringen af CIM, som uddanner mekanikingeniører der ønsker at bidrage til den grønne agenda.

Center for Industriel Mekanik (CIM) rummer nye uddannelser inden for mekanikområdet på diplom-, bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, samt unikke laboratoriefaciliteter og en forskningsenhed i international topklasse.

Det nye center er oprettet for at imødegå manglen på ingeniører, der kan tage teten i den grønne omstilling så virksomheder kan fastholde produktionen i Danmark. Trods stigende optag på landets ingeniøruddannelser over de senere år, forventes Danmark fortsat at stå over for stor mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025 og frem. Det drejer sig er i høj grad også om ingeniører, der kan bidrage til bæredygtige løsninger.

CIM er en del af strategien for at afbøde denne mangel, og centeret skal underbygge de førerpositioner Syddanmarks virksomheder har på de globale markeder. Med forskning i verdensklasse, eftertragtede uddannelser og industrielt samarbejde kommer CIM til at styrke vidensniveauet og økosystemet inden for produkter såsom elbiler, vindmøller og robotter.

Succes avler succes
Det er ikke første gang, at Bitten & Mads Clausens Fond er involveret i at sikre dygtige ingeniører til området. I oktober 2019 blev Center for Industriel Elektronik (CIE) indviet i bygninger finansieret af fonden og LINAK.

Uddannelsen på CIE har på rekordtid etableret sig som et fyrtårn inden for effektelektronik, og derved bevist hvad offentlige instanser som Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og SDU kan udrette i samarbejde med globale virksomheder som Danfoss og LINAK.

Der er enestående muligheder for synergieffekter mellem de to uddannelsescentre CIM og CIE. Der er blandt andet store forventninger til deres fælles indsats med at fremme de grønne løsninger, som klimaforandringerne kræver. Ligesom CIE, opbygger CIM forskningsfaciliteter og tilknytter en international anerkendt forskergruppe på 30+ medarbejdere frem mod 2030, der kan sikre virksomhedernes adgang til forskningsbaseret viden.

Bitten & Mads Clausens Fond arbejder til gavn for Danfoss, der er en virksomhed med energiteknologi som centralt fokusområde.  Derfor giver det mening for fonden at bidrage til at der kan uddannes ingeniører i Sønderborg - netop dér, hvor der er brug for dem.

Læs mere om CIM på hjemmesiden for Syddansk Universitet, ved at klikke på nedenstående link

Center for Industriel Mekanik