torsdag den 17. december 2020 15.34

Fonden er nu medejer af lufthavn

Lufthavnens fremtid er sikret i samarbejde med Sønderborg Kommune

Flyene fra Sønderborg holdes på vingerne

Flyene fra Sønderborg holdes på vingerne

Alsie Express

Sammen med Sønderborg Kommune har Bitten & Mads Clausens Fond stiftet "Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S", der har vundet udbuddet på Sønderborg Lufthavn. Dermed bliver Bitten & Mads Clausens Fond, via datterselskabet B&MC Holding, medejer af lufthavnen i Sønderborg.

Nyt fælles selskab

Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S 2020 består af to ejere: B&MC Holding, som er et datterselskab under Bitten & Mads Clausens Fond, har 50,1 procent af aktierne i selskabet. Sønderborg Kommune har 49,9 procent af aktierne. Formålet med Forberedelsesselskabet af 1. januar 2020 A/S er at byde på købet af Sønderborg Lufthavn.

Salget er resultat af en udbudsrunde som Sønderborg Kommune gennemførte for at udskille lufthavnen, så drift og ejerskab af lufthavnen fremadrettet ikke er forankret i kommunalt regi.

Direktør i Bitten & Mads Clausens Fond, Per Have, fortæller om beslutningen for at gå med ind i fremtidssikringen af Sønderborg Lufthavn:

For de globale virksomheder i vores område, som f.eks. Danfoss, er en veludbygget infrastruktur til og fra Sønderborg helt afgørende. Når vi vælger at engagere os i lufthavnen, skal det derfor ses i det perspektiv. Alternativt ville der være en risiko for, at lufthavnen lukkede, hvilket ville være til stor skade for virksomheder og turisme i Sønderborg. Lige nu ved ingen, hvordan flytrafikken vil se ud på den anden side af coronapandemien, men med vores engagement i lufthavnen og samarbejdet med Sønderborg kommune, skaber vi ro om den videre drift, og garanterer at der fortsat vil være flytrafik til og fra Sønderborg i årene der kommer.

Per Have, Direktør i Bitten & Mads Clausens Fond

Salgsprisen for Sønderborg Lufthavn var én krone.  Den lave pris skyldes, at man foruden købet af arealer, bygninger, køretøjer og personale, også forpligter sig til at drive lufthavnen med rutetrafik, og det er for nuværende en underskudsforretning. Det forventede underskud i 2020 ender på cirka otte mio. kr.

Udvidelse sat på pause

Grundet uvisheden om coronapandemiens indflydelse på rejsemønstre i fremtiden, er det aftalt, at de nye ejere de næste to år vil fastholde den nuværende drift, og det betyder, at den planlagte, store udvidelse af Sønderborg Lufthavn med nye arealer, tilkørselsvej og en ny moderne terminalbygning, er sat på pause.

Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen glæder sig over det nye samarbejde: 

Vi er utrolig glade over, at Bitten & Mads Clausens Fond vil indgå i et samarbejde om at eje og drive Sønderborg Lufthavn. (...) Fonden tager hermed et meget stort medansvar for at der også fremadrettet er en lufthavn og lufttrafik til og fra Sønderborg. Vi tror på, at der er en fremtid for Sønderborg Lufthavn, og det er stadig Byrådets ambition, at lufthavnen skal udvides for både at servicere rutetrafikken og charterflyvninger,

Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune

Driften af Sønderborg Lufthavn sker under forudsætning af, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver de nye ejere tilladelse til at drive lufthavnen, og den proces forventes at tage to-tre måneder. Når styrelsen har givet tilladelsen, så skifter Forberedelsesselskabet navn til Sønderborg Lufthavn A/S.