tirsdag den 17. juli 2018 12.43

Center for Industriel Elektronik er godt i gang

Fremdrift på både byggeri og uddannelse

De bærende pæle er sat, der gøres klar til at støbe fundament

De bærende pæle er sat, der gøres klar til at støbe fundament

Bitten & Mads Clausens Fond

De mange tørvejrsdage dette forår og sommer er godt for CIE byggeriet. Godt nok var der i arbejdet på grunden vanskeligheder, bl.a. med jordforurening og et hårdt jordlag, som de bærende pæle kun vanskeligt kom igennem. Men ikke desto mindre er byggeriet nu forud for tidsplanen.

Der er sat 236 bærende pæle, og rundt om disse støbes der fundamentsklodser. Fundament og gulv i bygningen opbygges i en adskilt konstruktion, så vibrationerne fra de maskiner der skal stå i bygningen, ikke forplanter sig til beton og hus. Arbejdet med at støbe afsluttes indenfor få uger, og fra uge 33 leveres de første betonelementer. Dermed begynder den nye tilbygning til universitetet at skyde i vejret.

Der arbejder i øjeblikket 7-8 mand på byggepladsen. Et antal der vil stige til omkring 30 når aptering af huset går i gang. Der planlægges rejsegilde på byggeriet i november 2018.

Bygherrer på CIE er Bitten & Mads Clausens Fond sammen med Linak A/S. De to parter investerer ca. 60 mio. kr. i de fysiske rammer til den nye ingeniøruddannelse i Industriel Elektronik. Uddannelsen er produkt af et unikt samarbejde mellem 5 parter: Syddansk Universitet, Linak A/S, Danfoss A/S, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune.

De studerende har allerede taget godt imod den nye uddannelse, og der er optaget 32 studerende til studiestart i august 2018. Heraf er de 23 diplomingeniører og resten civilingeniører. Det antal overstiger positivt de oprindelige forventninger, og gør det muligt at skabe et bredt CIE- studiemiljø allerede på uddannelsens første år. De nye studerende får deres gang på universitetet i Alsion, og bliver fra 2019 de første til at tage det nye CIE byggeri i brug.